Управлінські рішення, які базуються на детальних розрахунках, дають можливість керівництву та власникам, оперативно реагувати на зміни ринку та ефективно керувати компанією та її активами, а правильно складена звітність дає обґрунтовані висновки, на який будується процес стратегічного бізнес планування та прийняття рішень.

Комплекс послуг включає:

  • супровід розробки стратегії, бізнес планів, фінансових моделей та структури бізнесу
  • впровадження управлінського обліку на підприємстві
  • складання управлінських звітів в розрізі відділів та компаній
  • аналіз доходів та витрат в розрізі проектів, товарів чи послуг
  • аналіз бізнес планів, надання консультацій, щодо ефективного використання обмежувального ресурсу
  • аудит бізнес процесів та їх оптимізація
  • розробка, контроль бюджетів та їх аналіз
  • аналіз та менеджмент проектів
  • розробка дивідендної політики
  • розробка, впровадження та ведення управлінського обліку на підприємствах малого та середнього бізнесу